Editim dhe rregullim informacioni ne anglisht

Shpesh herë mund t’iu nevojitet të përpunoni informacion në gjuhën angleze. Ne ju ofrojmë editim, strukturim dhe/ose përshtatje të informacionit që të jetë i saktë, i kuptueshëm dhe të ndjekë një rrjedhë mendimi që të tërheqë vëmendjen e lexuesit. Përkthyesit tanë kanë eksperiencë përkthimi në fusha të ndryshme dhe edukim deri në nivel shkrimi akademik për shkrime në gjuhën angleze.

Shërbimi jonë bazë i editimit fillon me 5€ për faqje. (rreth 500 fjalë). Mos hezitoni të na dërgoni një material për përkthim për të parë punën tonë.