Përkthime Shqip-Anglisht

Nëse jeni të interesuar të përktheni dokumenta të llojeve të ndryshme apo çfarëdo lloj materjali për të përkthyer nga gjuha Shqipe në atë Angleze mos hezitoni të na kontaktoni! Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar.

Shërbimi jonë bazë i editimit fillon me 5€ për faqje. (rreth 500 fjalë). Kontaktoni tani për çdo pyetje që mund të keni!